Zajęcia

W naszym żłobku kładziemy duży nacisk na organizację różnorodnych zajęć dla dzieci! Wszystkie zabawy są przeprowadzane w formie zabawy. Zajęcia te nasza placówka organizuje w ramach płaconego przez rodziców czesnego. Szczegółowy rozkład zajęć w tygodniu na każdy miesiąc jest dostepny do wglądu na tablicy informacyjnej w siedzibie żłobka.

Poniżej przedstawiamy listę i opisy organizowanych w naszym żłobku zajęć:

Dogoterapia

Głównym celem jest dobra zabawa i sprawianie radości dzieciom. Zajęcia z psem pozwalają  przełamać lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania otaczającej rzeczywistości. Czworonóg często ośmiela dzieci wycofane, nieśmiałe. Dzieci które odczuwają lęk przed psami na początku roku szkolnego, po kilku tygodniach zajęć zaczynają wyrażać pozytywne emocje wobec psów. Jest to również świetna okazja, by zwrócić uwagę na zasady bezpiecznego kontaktu z psem.

Zajęcia plastyczne

Rozwijają i ćwiczą zdolności manualne dziecka. Zabawy z bibuły, papieru, kolorowanki, malowanki, wycinanki dla dzieci sprzyjają rozwojowi twórczej aktywności. Podczas zajęć dzieci wykorzystują rozmaite techniki dostosowane do ich możliwości. Celem zajęć plastycznych jest rozwój kreatywności, stymulowanie naturalnego potencjału, odczuwania i dostrzegania piękna. Zajęcia plastyczne dla dzieci poprawiają sprawność manualną, koncentrację, a przede wszystkim dają ogromną radość tworzenia.

Bajkoterapia

Czytanie dzieciom bajek ma na celu wspieranie ich rozwoju emocjonalno-poznawczego i kształtowanie wyobraźni. W toku zajęć stopniowo przechodzimy od pasywnego słuchania do aktywnego uczestniczenia dziecka w czytanych bajkach.

Język angielski

Głównym założeniem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę, taniec i śpiew. Dzieci osłuchują się z językiem oraz poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą wierszyków, rymowanek, gier, zabaw i piosenek.

Zabawy muzyczno ruchowe z chustą Klanza

Zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte i spontaniczne.

Zajęcia taneczne

Najważniejszym celem naszych zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną oraz szybkość reakcji.

Dziecięce eksperymenty „Mały Naukowiec”

Na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, światła i dźwięku. Dzieci uczestnicząc w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć, z  wykorzystaniem wielu rekwizytów, niezwykłych substancji i obrazków, sprzyja zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą.

Zajęcia gimnastyczne

Są główną formą aktywności ruchowej, ich treść jest kluczem do zainteresowania i czynnego udziału w zabawie. Celem zajęć jest doskonalenie zwinności, równowagi, gibkości, koordynacji ruchowo-wzrokowych, skoczności, stopniowe odkrywanie możliwości własnego ciała (chód, bieg, podskok, rzut, chwyt), rozwijanie mięśni całego ciała, kształtowanie prawidłowej postawy.

Kuchcikowo

To zajęcia kulinarne dla dzieci, gdzie mogą realizować kulinarne pasje. Dzieci wcielają się w małych kucharzy i przygotowują własne potrawy: sałatki owocowe, kanapki, soki. Dzieci uczą się współpracy w grupie a przede wszystkim wyrabiają umiejętności potrzebne w życiu codziennym.

Muzykoterapia

Celem zajęć umuzykalniających w naszym żłobku jest zabawa połączona z umuzykalnianiem dzieci, ćwiczeniem poczucia rytmu i gimnastyką ciała. Poprzez zabawy w takt muzyki stymulowane są zmysły równowagi, słuchu, dotyku i wzroku. Zabawa w grupie sprzyja również nawiązywaniu więzi i integracji społecznej dzieci.

Sensoplastyka

Czyli edukacja sensoryczno- plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Dzięki wprowadzeniu działań Sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres ich słownictwa.

„Wiem jak wyglądam”

Kształtowanie świadomości własnego ciała, poznawanie nazw jego poszczególnych części i określeń ich położenia w przestrzeni.

„Podróż przez 4 pory roku”

Celem zajęć jest poznanie poszczególnych pór roku ich cech charakterystycznych, rozwijanie logicznego myślenia oraz budzeniem zainteresowania światem przyrody i ekologii.

Zabawy na świeżym powietrzu

Żłobek posiada duży, dostosowany do wieku dzieci żłobkowych plac zabaw. Zajęcia edukacyjne często przy sprzyjającej pogodzie odbywają się na zewnątrz. Ponadto jest to miejsce relaksu dzieci. Zabawy w piaskownicy, na ślizgawce to świetny sposób na spędzenie czasu przez dzieci na świeżym powietrzu.

Spacery w wózkach

W chłodniejsze dni, kiedy jest za zimno na zabawy na placu zabaw dzieci wyjeżdżają 6-osobowymi wózkami na spacer. Spacery stanowią ważny element pielęgnacji dzieci. Są one korzystne w każdej porze roku zarówno dla starszych dzieci, jak i maluszków. W naszym żłobku spacery odbywają się dwa razy w tygodniu bez względu na pogodę.

projekt i realizacja: www.amill.pl
Projekty Unijne