Monitoring

Pomieszczenia, w których przebywają dzieci w naszym żłobku są cały czas monitorowane - wszystko to, co dzieje się w żłobku nagrywają kamery, a nagrania przechowywujemy przez okres dwóch tygodni. Dzięki temu pobyt dzieci w żłobku jest 100% bezpieczny, a w razie jakiejkolwiek wątpliwej sytuacji Rodzic może wystąpić o wgląd do nagrania. 

projekt i realizacja: www.amill.pl
Projekty Unijne